NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Beroepsopleiding Zwembadtechniek

De Beroepsopleiding Zwembadtechniek is ontstaan naar aanleiding van een toenemende behoefte aan technische bekwaamheid op de dagelijkse werkvloer van zwembadinrichtingen.
De opleiding is onderverdeeld in 4 functieniveaus (uitstroomprofielen):

De opleiding kan gestart worden op uitstroomprofiel 1 of 2. Het niveau waarop een kandidaat kan instromen is afhankelijk van de werkervaring en/of vooropleiding. Het opleidingsinstituut zal bepalen of de kandidaat kan starten met uitstroomprofiel
1 of 2.

Voor een functie als senior medewerker technische dienst is een technische vooropleiding op Mbo niveau 3 gewenst. Voor een functie als hoofd technische dienst is een technische vooropleiding op MBO niveau 4 gewenst.

Klik hier om te bekijken waar de opleiding te volgen is.

Klik hier voor de folder van de beroepsopleiding Zwembadtechniek.