NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Nieuws over bestuur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

28-11-2013 - Een aantal maanden geleden is binnen - en buiten - het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ een fundamentele discussie ontstaan over de toekomst en het toezicht op de organisatie. Ondanks verschil in visie zijn zowel RECRON, VSG als de KNZB van mening dat er meer is dat partijen bindt dan dat partijen scheidt: het maatschappelijke belang van zwemveiligheid en het optimaliseren van de kwaliteit van het zwemonderwijs in Nederland.

De drie partijen hebben daarom unaniem besloten een bemiddelaar in te schakelen. Een mediator zal het bestuur de komende maanden begeleiden in het proces om tot een definitief standpunt te komen ten aanzien van de richting en bestuurlijke samenstelling van de stichting, terwijl achter de schermen voortvarend doorgewerkt wordt aan de gefaseerde invoering van een licentiesysteem.

‹ Naar het overzicht