NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Burgers kiezen voor schoolzwemmen

28-02-2014 - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 hebben het Mulier Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gepeild in hoeverre burgers belang hechten aan aandacht voor sport. Investeren in schoolzwemmen werd het meest genoemd.

Op 26 februari 2014 presenteerden het Mulier Instituut en het SCP de resultaten van een peiling onder de bevolking met de vraag in hoeverre belang wordt gehecht aan politieke en ambtelijke aandacht voor sport op lokaal niveau in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Daarnaast werd gevraagd naar de tevredenheid over het gevoerde sportbeleid en over de aanwezige sport- en beweegmogelijkheden in de buurt.

Op de vraag, waarin gemeenten zouden moeten investeren, werd schoolzwemmen het meest genoemd met 38%. Waar gemeenten van plan zijn te bezuinigen op schoolzwemmen is de bevolking juist voor een investering.

Het hele rapport is te lezen en downloaden op de website van het Mulier Instituut.

‹ Naar het overzicht