NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Sportfondsen Nederland als eerste exploitant organisatiebreed richting Licentie Zwem-ABC

02-04-2015 -

Sportfondsen gaat als eerste de methodiek van systeemgericht toezicht gebruiken voor het behalen van de Licentie Zwem-ABC. Sportfondsen wordt op verschillende manieren gecontroleerd: op het hoofdkantoor wordt jaarlijks het kwaliteitssysteem geaudit door een externe auditor. Vanuit het Sportfondsen kwaliteitssysteem (Het Nationaal ZwemlesKompas) worden zwembaden getoetst op de eisen van de Licentie Zwem-ABC. Die interne keuring op basis van vergelijkbare eisen deed Sportfondsen al, waardoor de stap naar een systeemgerichte Licentie Zwem-ABC snel gemaakt kon worden. Bij een deel van deze zwembaden gaat de externe auditor na of Sportfondsen deze toetsing goed heeft uitgevoerd. Tenslotte wordt de inhoudelijke kwaliteit van het diplomazwemmen door vakmensen getoetst aan de BREZ 2.0.

Er zijn ook zwembaden van Sportfondsen die de Licentie Zwem-ABC in de afgelopen periode al hebben behaald. Dit zijn Het Sterrenbad (Wassenaar), Dol-Fijn (Maassluis) en De Zandzee (Bussum).

‹ Naar het overzicht