NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Onderzoek RVS-aanpak bij zwembaden

02-04-2015 - De zwembranche (het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, RECRON en Vereniging Sport en Gemeenten) heeft de minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst toegezegd een landelijk onderzoek uit te voeren naar de aanpak van corrosie van RVS (roestvast staal) in zwembaden. Aanleiding hiervan zijn Kamervragen die eind 2014 zijn gesteld.

Daarom is het Mulier Instituut gevraagd een onderzoek uit te zetten onder alle (ondernemers met) zwembaden in Nederland. Met dit onderzoek willen de partijen nagaan in welke mate corrosie van RVS een punt van aandacht is bij zwembaden.

Inmiddels heeft het Mulier Instituut een online vragenlijst verstuurd naar zwembaden. U heeft tot 1 mei de tijd om deze vragenlijst in te vullen. Om het onderzoek tot een succes te maken, is uw medewerking van groot belang.

‹ Naar het overzicht