NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Nieuw boek over verdrinking gepresenteerd

26-06-2015 - Maandag 22 juni is het boek 'Drowning - Prevention, Rescue, Treatment' van Joost Bierens gepresenteerd door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen in Amsterdam.

Dit uitgebreide boek bevat 12 verschillende onderdelen, 192 hoofdstukken en 1.269 pagina's en is geschreven door 220 auteurs. In deze lijvige publicatie is veel informatie beschikbaar over verdrinking, gebaseerd op preventie, redding en behandeling. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ heeft, op vraag van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, redactionele ondersteuning geleverd voor dit boek.

Klik hier voor meer informatie over het boek.

‹ Naar het overzicht