NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Subsidiekansen voor vernieuwende projecten in de zwembranche

04-09-2015 - Op 7 september 2015 wordt vanuit het programma Sportinnovator een oproep gelanceerd voor subsidieaanvragen voor innovatieprojecten en -centra. Het programma Sportinnovator is een initiatief van het Topteam Sport, dat in opdracht van het Ministerie van VWS een kennis- en innovatieagenda sport heeft opgesteld. Hierin wordt nadrukkelijk samenwerking beoogd tussen onderzoekers en bedrijfsleven rondom sportinnovaties.

‹ Naar het overzicht