NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Gemiddelde milieubelasting zwembaden in beeld: meeste milieuwinst op elektriciteit en verwarming

29-01-2016 - De gemeentelijke aandacht voor duurzaamheid binnen zwembaden neemt toe. In 2015 maakten 50 zwembaden gebruik van de Milieubarometer en deden 31 zwembaden mee aan de benchmark die Stichting Stimular in opdracht van Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerde. Inmiddels zijn de gemiddelde milieubelasting en kengetallen gepubliceerd.

De 31 deelnemende zwembaden zijn vergeleken op milieubelasting en diverse milieukengetallen. De resultaten van de benchmark laten zien dat de meeste milieuwinst is te boeken op elektriciteit en verwarming. Het verbruik hiervan is het meest milieubelastend. Op ruime afstand volgen het bezoekersverkeer, afval en water en afvalwater.

Lees verder op www.zwembadkeur.nl

‹ Naar het overzicht