NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

PERSBERICHT: Voortzetting taken Expertisecentrum Zwemonderwijs binnen nieuwe structuur

19-04-2016 - Fontys Sporthogeschool, het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en Mulier Instituut hebben in de periode 2012 - 2015 samen uitvoering gegeven aan het Expertisecentrum Zwemonderwijs (ECZ) dat zich richtte op het verzamelen en verspreiden van kennis over zwemonderwijs. Het ECZ was een initiatief van de Stichting Zwem! en werkte nauw samen met InnoSportLab De Tongelreep en de gemeente Eindhoven. Op 19 april 2016 hebben de uitvoerende organisaties van het ECZ tijdens de Dag van het Zwemonderwijs, het jaarlijkse evenement voor zwemonderwijzers, nieuwe samenwerkingsafspraken vastgelegd.

‹ Naar het overzicht