NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

OPROEP: doe mee aan het project NL Zwemveilig!

20-07-2016 - We zijn op zoek naar deskundigen uit het zwemonderwijs met ervaring, visie en veranderingsbereidheid die in de periode september 2016 tot december 2017 actief mee willen doen binnen het project NL Zwemveilig. Het doel van dit project is om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen te verzamelen en deze kennis te gebruiken om het zwemonderwijs en de zwemveiligheid in Nederland te verbeteren.

Het project NL Zwemveilig wordt gecoördineerd vanuit het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in samenwerking met diverse partners, waaronder het ministerie van VWS. Naast het onderzoeksteam (hogescholen en Mulier Instituut) en communicatieteam is een belangrijke taak weggelegd voor deskundigheidsgroepen. Deze groepen zijn cruciaal om er voor te zorgen dat kennis die wordt verzameld goed aansluit op dat waar de zwemlespraktijk om vraagt.

Wat is jouw bijdrage aan het project NL Zwemveilig?
De onderzoekers starten in september met onderzoek over onderwerpen als startleeftijd, turbozwemmen, rol gemeenten bij leren zwemmen, behoefte basisscholen en verdrinking. De deskundigheidsgroepen geven onder andere feedback aan de onderzoekers over hun concept onderzoeksplannen en denken mee over (toekomstige) onderzoeksvragen. Daarnaast dragen ze goede praktijkvoorbeelden aan, leveren ze input voor toekomstscenario's en adviseren ze over de verspreiding van kennis.

Wat zoeken we?
Voor de deskundigheidsgroep Zwemlespraktijk zoeken we deelnemers die actief betrokken zijn bij het product 'Leren zwemmen' en kunnen inschatten en meedenken welke kennis gewenst is om de kwaliteit van het product verder te ontwikkelen.

Voor de deskundigheidsgroep Lokale samenwerking zoeken we deelnemers die betrokken zijn bij samenwerkingsvormen (tussen gemeente, scholen, zwembad, verenigingen e.a.) op het gebied van (school)zwemmen en vanuit die ervaring kunnen inschatten en meedenken over kennisontwikkeling op dit gebied.

Wanneer?
Er worden minimaal vier bijeenkomsten georganiseerd, verspreid over 2016 en 2017, inclusief de kickoff van het project op 21 september.

Meld je aan!
Heb je interesse? Meld je voor 20 augustus aan door een e-mail te sturen naar Titeke Postma, projectleider NL Zwemveilig, via het e-mailadres NLzwemveilig@npz-nrz.nl. Geef daarin een toelichting op je achtergrond in relatie tot het geschetste profiel en je contactgegevens. Het is niet zeker of we alle aanmeldingen kunnen plaatsen. Uiterlijk 5 september ontvang je van ons een reactie.

‹ Naar het overzicht