NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

PERSBERICHT: Kenniscentrum Sport en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bundelen kennis over zwemveiligheid

22-09-2016 - Kenniscentrum Sport en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ gaan de komende jaren intensief samenwerken om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Evert-Jan Hulshof (directeur NPZ | NRZ) en Remco Boer (directeur KCSport) ondertekenden daartoe een convenant, waarin de samenwerking bij het project NL Zwemveilig centraal staat.

Kenniscentrum Sport zal binnen NL Zwemveilig onder meer helpen om goede praktijkvoorbeelden uit het zwemonderwijs zichtbaar te maken. Daarnaast ondertekenden de directeuren een licentie-overeenkomst wat betreft de landelijke Kennisbank Sport en Bewegen die KCSport coördineert. NPZ | NRZ gaat publicaties bundelen in een Kennisbank Zwemonderwijs, die gekoppeld is aan de Kennisbank Sport en Bewegen.

Bekijk ook de video voor een korte toelichting op de samenwerking van de beide directeuren.

‹ Naar het overzicht