NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Uitkomsten onderzoek schoolzwemmen

24-11-2016 - Op 22 november presenteerde het Mulier Instituut de belangrijkste uitkomsten uit onderzoek onder ruim 800 basisscholen, tijdens een symposium over schoolzwemmen van vakblad Zwembadbranche. Dit onderzoek onder scholen naar schoolzwemmen maakt deel uit van het programma NL Zwemveilig.

Het onderzoek maakt o.a. duidelijk dat het aandeel basisscholen dat schoolzwemmen aanbiedt, in de afgelopen drie jaar is gedaald van 34 naar 32 procent. In 1991 werd schoolzwemmen nog op 90% van de basisscholen aangeboden. Achttien procent van de basisscholen verwacht in aankomende jaren minder in schoolzwemmen te investeren of het schoolzwemmen af te schaffen. Andere uitkomsten uit het onderzoek kunt u vinden in deze factsheet.

De onderzoeksresultaten bieden interessante aanknopingspunten om verder onderzoek te doen naar nieuwe vormen van schoolzwemmen en de invloed op de zwemveiligheid in Nederland. Binnen het project NL Zwemveilig is men druk bezig met het verzamelen van interessante praktijkvoorbeelden van schoolzwemmen.

‹ Naar het overzicht