NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Zwemlesduur; kan het beter en sneller?

24-02-2017 - Vanuit het Kenniscentrum Zwemmen binnen het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is recent een verdiepende notitie geschreven over gemiddelde zwemlesduur. Aanleiding waren nieuwe cijfers van het Mulier Instituut over hoe lang kinderen bij zwemlesaanbieders van het Zwem-ABC gemiddeld doen over hun zwemlestraject. Gemiddeld behalen kinderen na 51 klokuren diploma A, na 16 uur extra diploma B en na 17 uur extra diploma C.

In samenspraak met een deskundigheidsgroep is nagedacht over wat die cijfers precies betekenen en hoe je als zwemlesaanbieder zelf dergelijke cijfers kunt gebruik voor enerzijds het verhogen van de kwaliteit van je zwemlesaanbod en anderzijds voor meer efficiency. De ervaring leert dat actief sturen op kwaliteit en rendement kan bijdragen aan het plezier van kinderen en de tevredenheid bij ouders. Lees de notitie zelf en ga na of jij (nog) meer kunt halen uit jouw eigen registraties. Vooral in gesprekken tussen hoofden zwemzaken en de zwemonderwijzers helpen dergelijke cijfers. Download hier de notitie…

Het rapport van het Mulier Instituut is te vinden in de Kennisbank Zwemonderwijs.

‹ Naar het overzicht