NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Succesvolle Managersmeeting

24-02-2017 - Op 9 februari 2017 organiseerde het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ de jaarlijkse Managersmeeting. We kijken met veel plezier terug op de dag, waar het centrale thema ‘Duivelsdriehoek – verhouding tussen kwaliteit, tijd en geld’ op allerlei manieren in het programma terugkwam. Met workshops en sessies over onder meer marketing (hoe maak je kwaliteit ten gelde?), innovatie, investeren in je personeel, zwemlesduur, herwaardering schoolzwemmen en regionale samenwerking, kwamen uiteenlopende vraagstukken van zwembadmanagers aan de orde.

Daarnaast werden de aanwezigen geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen in de zwembranche. Zo lichtte Evert-Jan Hulshof toe wat de ambities van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ tot 2020 zijn en hoe de bestuurspartijen samen zijn gekomen tot een hernieuwd strategisch fundament. Erwin van Iersel was aanwezig om de deelnemers bij te praten over de nieuwe Werkgeversvereniging in de Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). Daarnaast kwam in een plenaire discussie over de rol van de lokale overheid in kwaliteit en veiligheid ook het Keurmerk Veilig & Schoon aan de orde. In 2017 wordt door de Stichting Zwembadkeur, die het keurmerk uitgeeft, besloten over de toekomst van het keurmerk. Onder meer André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten, onderstreepte daarbij dat ‘een beetje veilig’ niet bestaat en zwembranche en lokale overheden samen moeten staan voor een veilige zwembadomgeving. Tot slot complimenteerde Mariken Leurs, plaatsvervangend directeur Directie Sport bij het ministerie van VWS, de zwembranche met de inzet die wordt gepleegd om te zorgen voor zwemveiligheid bij de Nederlandse bevolking. VWS ondersteunt het project NL Zwemveilig en wil zo bijdragen aan een betere kennisbasis van het zwemonderwijs in Nederland en het voorkomen van verdrinking.

De dag werd afgesloten met een inspirerende lezing van Tony Bosma. Na de soms confronterende beelden over de groter wordende rol en invloed van technologie op ons werk en leven sloot hij af met het blijvende belang van menselijke competenties in de 21e eeuw; ‘inleven, aanvoelen, begrijpen’. We kijken zo met alle deelnemers terug op een leerzame en mooie dag.

‹ Naar het overzicht