NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Nieuw: Beroepsopleiding Zwembadtechniek van start in 2017

13-03-2017 - Na veel voorbereidend werk door de werkgroep zwembadtechniek van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, heeft het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ besloten om vanaf 2017 kwaliteit te gaan borgen van opleidingen op het terrein van zwembadtechniek.

Aanleiding
Al sinds 2013 maken de bestuurspartijen zich zorgen over de technische deskundigheid in zwembaden en veiligheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan. Ook met de komst van toekomstige wet- en regelgeving wordt verwacht dat zwembaden nadrukkelijker moeten aantonen dat het personeel voldoende is opgeleid om te kunnen zorgen voor de veiligheid van zwembadbezoekers. In 2013 startte de werkgroep zwembadtechniek met verkennen of een landelijk uniforme opleidingsstructuur mogelijk is. Die landelijke opleidingsstructuur moet een impuls geven aan de technische deskundigheid in de zwembranche. De kaders zijn inmiddels vastgesteld en de komende periode wordt de manier waarop kwaliteit wordt geborgd nader uitgewerkt, zodat de opleiding in najaar 2017 van start kan gaan.

Wie zitten er in de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit de technische deskundigen Floris Godfriedt (Aquavarea), Chris van Veluwen (Sportfondsen Nederland), Paul Blom (C-Mark), Bert Lans (Sportbedrijf Arnhem B.V.), Maarten Keuten (TU Delft/Hellebrekers Technieken), Ted Verbeek (ZwemConsult/Sozon) en Hans Schoon (Omegam-Water) en Michael van den Beld als voorzitter van de werkgroep vanuit het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

4 uitstroomniveaus
Wat is er al bekend? De werkgroep stelde een opleidingsstructuur op voor de Beroepsopleiding Zwembadtechniek met vier uitstroomniveaus. Aan ieder uitstroomniveau wordt door Nationaal Platform Zwembaden | NRZ een nieuw branchecertificaat of -diploma verbonden. Het gaat om:

  • Onderhoudsmedewerker;
  • Medewerker technische dienst;
  • Senior medewerker technische dienst;
  • Hoofd technische dienst.
Ieder uitstroomprofiel kent leerdoelen voor de verschillende werkgebieden (techniek en chemie, bouwkundig, wettelijke kaders, beheer/management).

Wat moet er nog gebeuren?
De hoofdlijnen voor de manier waarop het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ toezicht moet houden op opleidingsinstituten die willen opleiden voor de Beroepsopleiding Zwembadtechniek, staan op papier. De precieze uitwerking volgt in de eerste helft van 2017. Er zijn verschillende paralellen te trekken met de bestaande Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker en de rol van de Examenraad. Daarom wordt daar zoveel mogelijk bij aangesloten. De komende maanden stellen we de kwaliteitscriteria vast voor opleidingsinstituten om te mogen opleiden en examineren voor de vier nieuwe branchecertificaten en -diploma’s. Opleidingsinstituten die interesse hebben om hiervoor te examineren, kunnen zich melden bij Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. We verstrekken de nieuwe branche-certificaten en -diploma’s aan kandidaten die de opleiding met een voldoende beoordeling afronden. Verder leggen we de manier waarop het Nationaal Platform Zwembaden| NRZ toeziet op de examinering bij de opleidingsinstituten vast in een examenreglement en zetten we de komende periode in op communicatie en draagvlak.

We informeren u over nieuwe ontwikkelingen via onder meer de nieuwsbrief van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Ook op de Dag van de Beroepsopleiding op 23 maart 2017 is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Heeft u suggesties/vragen of bent u opleider en geïnteresseerd? Neem contact op met Jarno Hilhorst via jhilhorst@npz-nrz.nl.

‹ Naar het overzicht