NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Enquête onder alle zwemlesaanbieders vanuit Mulier Instituut

16-05-2017 - Het Mulier Instituut voert momenteel een onderzoek uit naar hoe zwemlessen in Nederland worden gegeven. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ) ondersteunt het onderzoek van harte. Alle zwemlesaanbieders van het Zwem-ABC ontvangen dan ook per e-mail een uitnodiging om een (online) enquête in te vullen.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project NL Zwemveilig. Dit project richt zich op het verzamelen en verspreiden van kennis over leren zwemmen. NL Zwemveilig is een initiatief van NPZ namens de zwembranche in samenwerking met kennisinstituten en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Nadat in het najaar 2016 al onderzoek is uitgevoerd onder basisscholen en gemeenten wat betreft schoolzwemmen, ligt bij dit onderzoek de focus op het zwemlesaanbod en zwemlesaanbieders (zwembad, zwemschool, vereniging). Mulier Instituut wil met het onderzoek het huidige zwemlesaanbod in kaart brengen. Ook de manier waarop zwemlesaanbieders aankijken tegen het leren zwemmen van kinderen in Nederland, komt aan bod. Deze informatie is belangrijk om actuele kengetallen te verzamelen over zwemles in 2017. Tegelijkertijd vormt het een basis voor verdiepend onderzoek en trendonderzoek in de toekomst.

Klik hier voor meer informatie over het project NL Zwemveilig.

‹ Naar het overzicht