NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Kwaliteitscriteria voor opleidingen Zwembadtechniek bekend

22-05-2017 - Nadat op 13 maart 2017 door Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ) werd aangekondigd dat NPZ de kwaliteit van opleidingen op het terrein van zwembadtechniek gaat borgen, zijn nu ook de precieze kwaliteitscriteria waaraan die opleidingen moeten voldoen bekend. In dit bericht wordt hier een toelichting op gegeven.
Organisaties die willen gaan opleiden en examineren voor de Beroepsopleiding Zwembadtechniek kunnen zich bij NPZ aanmelden. Dit geldt ook voor eenieder die graag betrokken wil zijn bij de inhoud van en het toezicht op de opleiding. NPZ maakt graag gebruik van alle bestaande deskundigheid om de precieze exameneisen en -opdrachten vast te stellen.
De kwaliteitsborging zwembadtechniek heeft gevolgen voor de NPZ organisatie. De huidige Examenraad Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker wordt uitgebreid. Daarnaast wordt de komende maanden bij NPZ een Deskundigheidsgroep Zwembadtechniek ingericht.

Licentie Beroepsopleiding Zwembadtechniek
Om van NPZ te mogen opleiden en examineren voor de Beroepsopleiding Zwembadtechniek dient een organisatie een Licentie aan te vragen en te voldoen aan bijbehorende kwaliteitscriteria. Bij de aanvraag Licentie Beroepsopleiding Zwembadtechniek dient het opleidingsinstituut aan te geven voor welke specifieke onderdelen het wil opleiden. De Beroepsopleiding Zwembadtechniek bestaat uit een opgedeelde leerweg van vier uitstroomprofielen: Onderhoudsmedewerker (TD 1), Medewerker Technische Dienst (TD 2), Senior Medewerker Technische Dienst (TD 3) en Hoofd Technische dienst (TD 4). Binnen een uitstroomprofiel zijn er meerdere opleidingsonderdelen (bijvoorbeeld zwemwater installaties, zwembadwaterchemie, elektrische installaties, verwarming) die afzonderlijk kunnen worden afgerond en zijn gekoppeld aan deelcertificaten die het opleidingsinstituut mag verstrekken. Bij het aanvragen van de Licentie moet aangegeven worden voor welke opleidingsonderdelen men wil opleiden en hoe wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. Er zijn op dit moment al vijf organisaties die bij NPZ hebben aangekondigd dat ze de komende periode de Licentie Beroepsopleiding Zwembadtechniek gaan aanvragen. Dat zijn: Zwemconsult, Omegam-Water, C-Mark, Hellbrekers Technieken en Sportfondsen Nederland.

Kwaliteitscriteria voor opleidingsinstituten en aanmelden voor de Licentie
Met de kwaliteitscriteria stelt NPZ eisen aan opleidingen op het terrein van zwembadtechniek. Een van de criteria is bijvoorbeeld het inzetten van deskundige docenten. Daarnaast dient het lesmateriaal in orde te zijn, is er een klachtenprocedure en wordt afgesproken dat de docenten die examineren aanwezig zijn bij een jaarlijkse bijeenkomst van NPZ over het examineren. Overweegt u om ook een Licentie aan te vragen neem dan contact op met NPZ, zodat u de specifieke uitwerking van criteria en voorwaarden ontvangt. Contactpersoon is Chantal Fellinger (projectmedewerker beroepsopleidingen), te bereiken via
cfellinger@npz-nrz.nl .

Organisatie van het toezicht door NPZ
De Examenraad binnen NPZ zal namens het Bestuur NPZ toezicht gaan houden op de kwaliteit van de opleidingen zwembadtechniek. Via de Licentie worden eisen gesteld aan de organisatie die opleidt. Daarnaast worden twee branche-certificaten (bij TD 1 en TD 2) en twee branche-diploma’s (bij TD 3 en TD 4) verstrekt als examenkandidaten voldoen aan de niveau-eisen van de examens en de bijbehorende deelcertificaten kunnen tonen.
Vanuit NPZ wordt de inhoud van de examinering vastgesteld en wordt toezicht gehouden of de examinering en beoordeling door het opleidingsinstituut daaraan voldoet. De komende periode wordt de huidige Examenraad (Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker) uitgebreid met een extra lid met specifieke technische deskundigheid. Daarnaast wordt bij NPZ een Deskundigheidsgroep Zwembadtechniek ingericht die, in navolging van de huidige werkgroep, adviseert naar het bureau en de Examenraad over de inhoud van de opleiding en zorgt dat deze up to date is.

Zelf meedenken en meedoen?
Indien u zelf deskundig bent op het terrein van zwembadtechniek en de geschetste ontwikkelingen actief wilt ondersteunen (bijvoorbeeld door participatie in de deskundigheidsgroep of het toezicht op examinering) dan horen we dat graag. Wilt u dan een e-mail sturen naar Chantal Fellinger (projectmedewerker beroepsopleidingen), cfellinger@npz-nrz.nl ?

‹ Naar het overzicht