NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Communicatiepakket Licentiehouders Zwem-ABC

13-06-2017 - Voor Licentiehouders van het Zwem-ABC hebben we een communicatiepakket ontwikkeld. Uit klanttevredenheidsonderzoek onder Licentiehouders en vanuit de vele persoonlijke contacten met Licentiehouders werd duidelijk dat er veel behoefte is aan landelijke promotiematerialen. De communicatiemiddelen in dit pakket hebben we in nauwe afstemming met een groep Licentiehouders ontwikkeld. Insteek is om de ouders bewust te laten kiezen voor een zwemlesaanbieder. Daarbij gaat het vooral om de zekerheden die ouders mogen verwachten bij een 'goedgekeurde' Licentiehouder Zwem-ABC.

Middelen
Het pakket bestaat uit een flyer, posters in diverse maten, een afbeelding voor narrowcasting, een speciaal logo en diverse online materialen voor website en social media.

Landelijke campagne
Het pakket vormt een mooie basis om naar verwachting eind van dit jaar van start te gaan met een landelijke campagne.

Heeft u vragen of opmerkingen over het promotiepakket? Of wilt u zelf Licentiehouder worden, zodat u ook gebruik kunt maken van deze materialen? Neem dan contact op met uw regioadviseur.

‹ Naar het overzicht