NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Protocol Gedragsregels Zwembaden ondertekend

04-11-2010 - Donderdag 28 oktober is het hernieuwde Protocol Gedragsregels Zwembaden ondertekend in Voorburg. Om problemen met agressie, geweldpleging en overlast in een aantal zwembaden in de politieregio Haaglanden tegen te gaan, is het Protocol Gedragsregels Zwembaden getekend door de burgemeesters, de korpsbeheerder, de korpschef, de samenwerkende zwembaden in deze politieregio en Vereniging Sport en Gemeenten. Het Protocol Gedragsregels Zwembaden is ook bekend onder de naam Protocol Vrolijk en Veilig. Het doel van het ondertekende convenant is de veiligheid in en rond het complex zo optimaal mogelijk te maken, waarbij de toezichthoudende instanties op een eensluidende manier handhaven en elkaar ondersteunen.

De volledige tekst van het hernieuwde Protocol Gedragsregels Zwembaden van de politieregio Haaglanden kunt u hier downloaden.

‹ Naar het overzicht