NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Klachten met betrekking tot de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft ernaar haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat een klant niet tevreden is. Wat doet het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ met een klacht met betrekking tot de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker? Uw klacht wordt behandeld door de Examenraad.
Waar kunt u terecht? U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.
 • Persoonlijk
  U kunt altijd terecht bij de coördinator Educatie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Zij treedt op als contactpersoon namens de Examenraad. Uw klacht zal voorgelegd worden aan (de voorzitter van) de Examenraad.
  Nieta Sprang
  (maandag, woensdag en vrijdag)
  E-mail: nsprang@npz-nrz.nl
 • Schriftelijk
  U kunt uw klacht indienen bij de Examenraad, op het postadres van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
 • Via email
  U kunt dit doen door uw klacht te mailen naar info@npz-nrz.nl.

Een klacht zal, als regel, binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld worden.