NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Keurmerk Veilig & Schoon

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden.
Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur®, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen.

Wetgeving
De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) vormen de wetgeving met betrekking tot hygiëne en veiligheid in zwembaden. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de Bhvbz. De wetsteksten zijn te lezen op de website van de overheid. De provincies zijn het bevoegd gezag (de handhavers) met betrekking tot deze wetgeving.

Kwaliteitsslag met het Keurmerk
Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het imago van zwembaden. Het keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing kunnen zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld:
  • Waterleidingwetgeving en Legionella preventie;
  • ARBO;
  • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP);
  • Wet Milieubeheer;
  • Gebruiksvergunning;
  • Besluit Attractie- en Speeltoestellen.

Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van het zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en uitgevoerd worden door de medewerkers.

Meer informatie
Meer informatie over het Keurmerk Veilig & Schoon, de aanvraagmogelijkheid, het Handboek etc vindt u op www.zwembadkeur.nl.