NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

BREZ 2018

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ heeft samen met een werkgroep een voorstel voor de nieuwe BREZ uitgewerkt. We zitten op dit moment nog in de ontwikkelfase en zijn de inhoud van de examenprogramma’s middels een pilot aan het testen.

In juni hebben we door heel het land 15 regiobijeenkomsten georganiseerd om het voorstel voor de veranderingen in de BREZ per 1 januari 2018 aan de branche te presenteren. We zijn blij met de hoge opkomst, we hebben maar liefst ruim 700 geïnteresseerden mogen ontvangen!

Daarnaast zijn we erg blij met het enthousiasme waarmee het voorstel voor de veranderingen in de BREZ is ontvangen. De wijzigingen worden over het algemeen als logisch ervaren en men vindt het vernieuwde standaard examenprogramma goed aansluiten op de praktijk. Tevens is men blij met de mogelijkheden die er zullen komen voor maatwerk examenprogramma’s. We hebben mooie complimenten, maar ook zeker nuttige tips mogen ontvangen. Zo kregen we vragen over de beoordeling van de techniek en de mogelijke onduidelijkheden bij ouders. Deze laatste punten nemen wij uiteraard mee in de verdere ontwikkeling van de nieuwe BREZ.

Aan het einde van het jaar verwachten we de definitieve nieuwe BREZ te kunnen introduceren, zodat iedereen hier vanaf 1 januari 2018 mee kan gaan werken.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via brez2018@npz-nrz.nl .