NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

CE2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

De Begeleider recreatieve zwemactiviteiten verzorgt recreatieve en zwembewegings-activiteiten en evenementen voor diverse doelgroepen. Hij kan deelnemers entertainen en begeleiden tijdens deze activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn Aquasportief (Aquajoggen en Aquarobics), activiteiten en evenementen voor de jeugd en bewegen in water voor volwassenen en ouderen. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties.
Om de certificeerbare eenheid Begeleider recreatieve zwemactiviteiten af te ronden en het branchecertificaat te ontvangen moeten de volgende onderdelen worden behaald:
  • Competentieopdrachten
  • Tonen van een geldig diploma/certificaat EHBO en Zwemmend Redden voor Zwembaden
  • Stage
  • Praktijkexamen (alleen van toepassing bij examinering ROC's)
  • Mondeling examen

Indien de opdrachten met een gemiddeld cijfer van 6,0 zijn afgerond en het EHBO diploma en certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden zijn behaald kan de kandidaat deelnemen aan het mondeling examen. Alle voorwaarden, de wijze van examineren en het toezicht vanuit NPZ zijn verwoord in het Examenreglement.