NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

TD3 Senior medewerker technische dienst

De senior medewerker technische kan alle installaties in de zwemaccommodatie bedienen en beheren. Hij controleert of alle werkzaamheden en onderhoud goed en volgens protocollen worden uitgevoerd. Om een goed overwogen besluit te nemen moet de senior medewerker technische dienst over voldoende kennis beschikken. Hierbij gaat het niet alleen om zwembadinstallaties maar ook de luchtbehandeling, het drinkwater, bouwkundige aspecten en wet- en regelgeving. Daarnaast borgt hij de veiligheid conform de gestelde eisen in VCA en VOP.
De opleiding bestaat uit de volgende opleidingsonderdelen:
 • Zwemwaterinstallaties
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Drinkwaterinstallaties
 • Riolering en lozing
 • Elektrische installaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Meet en regeltechniek
 • Bouwkundig en schoonmaak
 • Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften
 • Beheer en management

Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen van NPZ | NRZ zijn de volgende aanvullende certificaten vereist:
 • Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 (VOP)
 • Veiligheid Checklist Aannemers Vol (VCA Vol)

Indien de kandidaat is geslaagd voor het centraal examen Senior medewerker technische dienst ontvangt hij/zij het branchecertificaat TD3 Senior medewerker technische dienst van NPZ | NRZ.