NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

TD4 Hoofd technische dienst

Het Hoofd technische dienst heeft de eindverantwoordelijkheid voor de techniek in meerdere accommodaties. Hij/Zij weet wat er speelt en wanneer er periodiek onderhoud uitgevoerd moet worden. Hij/Zij beheerd de budgetten en gaat hier zorgvuldig mee om. Hij stelt meerjaren plannen en werkprotocollen op samen met de Senior medewerker technische dienst.
De opleiding bestaat uit de volgende opleidingsonderdelen:
 • Zwemwaterinstallaties
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Drinkwaterinstallaties
 • Riolering en lozing
 • Elektrische installaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Meet en regeltechniek
 • Bouwkundig en schoonmaak
 • Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften
 • Beheer en management

Om deel te kunnen nemen aan het centraal examen van NPZ | NRZ is het volgende aanvullende certificaat vereist:
 • Installatie Verantwoordelijke (IV)

Indien de kandidaat is geslaagd voor het centraal examen Hoofd technische dienst ontvangt hij/zij het branchecertificaat TD4 Hoofd technische dienst van NPZ | NRZ.