NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Examenraad Opleiding Allround Zwembadmedewerker en Opleiding Zwembadtechniek

De Examenraad Opleiding Allround Zwembadmedewerker en Opleiding Zwembadtechniek (hierna: Examenraad) is het toezichthoudend orgaan op de kwaliteit van examens van de beroepsopleidingen van de zwembranche. De Examenraad is (in 2007) aangesteld door het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (hierna: NPZ). Het toezicht op de examens voor specifieke certificeerbare eenheden vindt onder meer plaats door het afvaardigen van ‘examenvoorzitters’ naar eindgesprekken van kandidaten. Zij zien namens NPZ toe op de kwaliteit en juiste procesgang van het examen en rapporteren naar de Examenraad. Kandidaten die het examen met een voldoende afronden verkrijgen vervolgens het bijbehorende branche certificaat.
Naast de verantwoordelijk voor de uitgifte en registratie van certificaten en branchediploma’s Allround zwembadmedewerker, toetst de Examenraad of opleidingsinstituten voldoen aan kwaliteitscriteria, behandelt het klachten, worden nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de opleiding geïnitieerd en vindt afstemming plaats met KIKK.

De Examenraad bestaat uit personen uit het regulier en particulier zwemonderwijs en uit leden van VSG, RECRON (vacant), KNZB en VTZ. De Examenraad is daarmee een afspiegeling van de zwembadbranche. De leden zijn:
  • Peter Hollander, emeritus hoogleraar Bewegingswetenschappen, als onafhankelijk voorzitter. Hij is te bereiken via Nieta Sprang.
  • Erwin Nijborg. Hij is vertegenwoordiger namens de particuliere opleidingsinstituten en te bereiken via info@sozon.nl.
  • Kees van Zanten namens de Vereniging Sport & Gemeenten en hij is te bereiken via kees.vanzanten@ommen-hardenberg.nl.
  • Jolanda Westrum die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vertegenwoordigt. Met haar kan contact opgenomen worden via j.westrum@rocva.nl.
  • Alice Schols. Zij zit namens de KNZB in deze raad en is bereikbaar via alice.schols@knzb.nl.
  • Toon Loots namens de Verenigde Technisch-managers Zwembaden. Hij is bereikbaar via t.loots@lotec.nl.
  • Erwin Meeuwenoord als lid op persoonlijke titel. Hij is te bereiken via Nieta Sprang.


Verder zijn vanuit Nationaal Platform Zwembaden | NRZ ook de medewerkers Jarno Hilhorst (als adviseur, jhilhorst@npz-nrz.nl) en Nieta Sprang (secretariële ondersteuning, nsprang@npz-nrz.nl) aanwezig bij de overleggen van de Examenraad.

De Examenraad komt doorgaans 2 à 3 keer per jaar bij elkaar. Wilt u iets inbrengen, waarvan u denkt dat het thuishoort bij de Examenraad? Neem dan contact op met Nieta Sprang via nsprang@npz-nrz.nl of 0318 83 02 50 of rechtstreeks met één van bovengenoemde leden.