NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Examenregeling Nationale Zwemdiploma's: nieuwe exameneisen diplomazwemmen Zwem-ABC in 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s van kracht. De nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid gaat samen met de aanpassing van de exameneisen bij het diplomazwemmen. Iedere paar jaar worden deze exameneisen geëvalueerd en herzien in samenwerking met de zwembranche.
Met de herziening sluiten de exameneisen beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden je nodig hebt om te overleven en plezier te hebben in het water. Onderdelen die niet voldeden, zijn aangepast of geschrapt. Nieuwe onderdelen zijn toegevoegd.

Nieuwe naam
De huidige titel voor de exameneisen, de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC (afgekort BREZ), wordt vervangen door de nieuwe naam: Examenregeling Nationale Zwemdiploma's.

Overgangstermijn
Er is een overgangstermijn van één jaar gesteld voor de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. Uiterlijk 31 december 2018 stapt de zwemlesaanbieder over op de nieuwe examenprogramma’s, zoals beschreven in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's.

Vragen en opmerkingen
Heb je als zwemlesaanbieder vragen over de nieuwe Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s neem dan contact op met jouw regioadviseur.

Heb je opmerkingen over de nieuwe Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s of zie je verbetermogelijkheden, stuur dan een mail naar brez2018@npz-nrz.nl

Downloaden
Klik hier om de nieuwe Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s te downloaden.