NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Links

Vereniging Sport en Gemeenten
Website van Vereniging Sport en Gemeenten, belangenbehartiger van gemeentelijke sportaccommodaties. Vereniging Sport en Gemeenten maakt deel uit van het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

RECRON
Website van RECRON, belangenbehartiger van 1.800 recreatiebedrijven, waaronder zwembaden. RECRON maakt deel uit van het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

KNZB
Website van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, vertegenwoordiger van de zwemsport. De KNZB maakt deel van uit van het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

www.allesoverzwemles.nl
Website speciaal voor ouders met alle mogelijke informatie over zwemles en de Nationale Zwemdiploma's.

Licentie Zwem-ABC
Website over de Licentie Zwem-ABC, de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Dit kwaliteitssysteem zorgt voor een betere borging van de veiligheid en de kwaliteit van leren zwemmen.

Keurmerk Veilig & Schoon
Website over het Keurmerk Veilig & Schoon, branchekeurmerk voor zwembaden, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur.

www.zwemwiki.org
Zwemwiki is de digitale encyclopedie en het kennis- en discussieplatform van de zwembranche en wordt beheerd door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

www.evczwembranche.nl
Website van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ over EVC-trajecten in de zwembranche. EVC-trajecten zijn erop gericht om professionals erkenning te geven voor aanwezige kennis en praktijkervaring. Met het doorlopen van een EVC-procedure kan een Ervaringscertificaat worden behaald.

CAO Recreatie
Website over de CAO Recreatie die geldt voor 35.000 medewerkers in de verblijfsrecreatie, zwembaden en buitensport.

KNBRD
Website van de Reddingsbrigade, de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). De Reddingsbrigade is de overkoepelende organisatie van ruim 180 reddingsbrigades in Nederland.

Kenniscentrum Infomil
Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Het vormt een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. Voor zwemwater ondersteunt InfoMil het IPO Deskundigenberaad Zwemwater bij het beleid en de uitvoering van de Wet hygyiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegeheden (Whvbz).

Het Oranje Kruis
Website van het Oranje Kruis, de organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).

EHBO
Website met informatie over Eerste Hulp.

NOC*NSF Sportnieuws
De NOC*NSF Sport & Sportnieuws site met actueel en algemeen nieuws over wedstrijdsport en breedtesporten.