• Beroepsopleiding
  • Zwemonderwijs
  • Aquafitness
  • Hygiëne & veiligheid
  • Events

NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Modern lesconcept: zwemonderwijs op maat

Elk kind is anders, ook bij het leren zwemmen. Hoe hou je rekening met verschillen tussen deelnemers? Hoe leer je iedereen zwemmen? En hoe vind je een balans tussen het kind dat plezier wil hebben en de ouder die wil dat het kind zo snel mogelijk een diploma haalt? Met zwemonderwijs op maat stem je de lessen af op de deelnemers en hun interesse. Deze training leert je passend zwemonderwijs te geven. Daarbij neem je kennis van het motorisch leerproces en het ontwikkelen van zelfsturing.
Doel
Na het volgen van de training ben je in staat moderne zwemlessen te ontwikkelen, gebaseerd op de principes van motorisch leren en rekening houdend met de behoeften van het kind.

Inhoud en onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere:
  • Theorie over motorisch leren
  • Het ontwikkelen van lessen in het voortraject (watergewenning)
  • Het ontwikkelen van lessen in het hoofdtraject (zwemslagen en andere basiselementen)

Duur
Eén dagdeel. Deze training wordt in de open inschrijving alleen aangeboden in combinatie met de training ‘Verboden voor rijtjes’. Deze combinatie duurt één dag. Incompany is het wel mogelijk de training apart te volgen.

Afronding
Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Kosten
De kosten bedragen € 250,- p.p. (voor de combinatie van twee trainingen).

Beschikbaar
Deze training staat nog niet gepland. Je kunt je alvast aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier. Zodra de planning bekend is, ontvang je van ons bericht en kun je jezelf definitief aan- (of af-)melden.

Deze training kan ook incompany worden verzorgd.

Deze training is erkend door: