• Beroepsopleiding
  • Zwemonderwijs
  • Aquafitness
  • Hygiëne & veiligheid
  • Events

NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Materiaal als uitdaging

Het doelgericht inzetten van materiaal in het zwembad past binnen het principe ‘leren door te spelen’. Een kind leert door te spelen en als het de kans krijgt te werken met uitdagende materialen, zal het zich sneller ontwikkelen en zijn creativiteit ontplooien. Tijdens de training komt het gevarieerd en doelgericht inzetten van materialen tijdens de zwemles aan bod. De praktijkvoorbeelden zijn direct toepasbaar in je eigen zwemlessen.
Doel
Na het volgen van de training ben je in staat je lessen op een speelse manier in te vullen met materialen. Je gaat daarbij uit van een helder geformuleerd leerdoel.

Inhoud en onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere:
  • Inventarisatie van materialen, hun mogelijkheden en hun aantrekkingskracht op het kind
  • Organisatievormen om kinderen zelfstandig te laten spelen met materialen
  • Gebruik van materialen in het voortraject (de watergewenning)
  • Gebruik van materialen in het hoofdtraject (zwemslagen en andere basiselementen)
  • Veiligheid

Duur
Eén dagdeel. Deze training wordt in de open inschrijving alleen aangeboden in combinatie met de training ‘Leren door te spelen’. Deze combinatie van trainingen duurt één dag. Incompany is het wel mogelijk de training apart te volgen.

Afronding
Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Kosten
De kosten bedragen € 250,- p.p. (voor de combinatie van twee trainingen).

Beschikbaar
Deze training staat nog niet gepland. Je kunt je alvast aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier. Zodra de planning bekend is, ontvang je van ons bericht en kun je je definitief aan- (of af-)melden.

Deze training kan ook incompany worden verzorgd.

Deze training is erkend door: