• Beroepsopleiding
 • Zwemonderwijs
 • Aquafitness
 • Hygiëne & veiligheid
 • Events

NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Kinderen met leer- en gedragsproblemen

Er nemen steeds meer ‘bijzondere kinderen’ deel aan de reguliere zwemlessen. Het gaat daarbij onder andere om kinderen met een taalachterstand, leer- en gedragsproblemen, ADHD, PDD-NOS, autisme en verstandelijke beperkingen. Er is veel vraag naar achtergrondinformatie over deze bijzondere kinderen en praktische tips om de zwemlessen zo prettig mogelijk te laten verlopen, voor lesgever en kind. Deze training speelt in op die vraag.
Doel
Na het volgen van de training ben je in staat om tijdens de zwemlessen adequaat om te gaan met kinderen met leer- en gedragsproblemen of (andere) ontwikkelingsstoornissen. Je kunt de zwemlessen voor deze kinderen op een plezierige en effectieve manier laten verlopen.

Inhoud en onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere:
 • Het definiëren van kenmerken van bijzondere kinderen
 • Het interpreteren van de functie van bijzonder gedrag
 • Kennis van de aspecten van een krachtige leeromgeving en de vaardigheid deze te vertalen naar de zwemonderwijspraktijk
 • Het organiseren van de zwemles: een andere blik
 • De rol van de lesgever
 • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 • ADHD
 • Verstandelijke beperking

Duur
De training bestaat uit vijf dagdelen verdeeld over drie dagen.

Afronding
Na een voldoende beoordeling van de gehele training ontvang je het branchecertificaat.

Kosten
De kosten bedragen € 595,- p.p.

Beschikbaar
Deze training staat nog niet gepland. Je kunt je (onder voorbehoud) aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

Deze training kan ook incompany worden verzorgd.

Deze training is erkend door: