• Beroepsopleiding
 • Zwemonderwijs
 • Aquafitness
 • Hygiëne & veiligheid
 • Events

NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Overlevingszwemmen voor jonge kinderen

Bewegen in water is leuk en ontspannend. Maar water kan ook heel gevaarlijk zijn. Vooral vanaf het moment dat kinderen kunnen lopen, vormen zwembaden en buitenwater een gevaar. Op die leeftijd zijn kinderen nog te jong om zwemslagen aan te leren. Ze kunnen zich echter wel overlevingstechnieken eigen maken, die passen bij hun motorische ontwikkeling. Om de inhoud van deze training goed tot zijn recht te laten komen, is er gekozen voor een bijzondere aanbiedingsvorm. De training bestaat uit 1 dagdeel, die gezamenlijk met andere instanties plaatsvindt, en 3 dagen begeleiding op de eigen locatie.

Lees ook het achtergrondverhaal/testimonial van Juliët van der Linden, die zelf deze training volgde en de training nu verzorgt.
Doel
Na het volgen van de training ben je in staat om volledig zelfstandig op een veilige en verantwoorde manier met de doelgroep te werken en de kinderen op speelse wijze overlevingstechnieken te leren.

Inhoud en onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere:
 • De (motorische) ontwikkeling van dreumesen en peuters (beknopt)
 • De invloed van water op dreumesen en peuters (beknopt)
 • Overlevingstechnieken voor dreumesen en peuters
 • Oefen- en organisatievormen
 • Achtergrondinformatie voor de zwemonderwijzer
 • Vervolgtraject voor de kinderen na de cursus ‘Overlevingszwemmen’

Wat houdt 'Overlevingszwemmen voor jonge kinderen' in?
Deze activiteit richt zich op kinderen tussen de 2 en 4 jaar, om te leren dat zij zichzelf kunnen redden als ze in het water vallen. Voorbeeld: een 3-jarige valt met kleren aan in diep water. Met de geleerde handvatten tijdens het 'Overlevingszwemmen' heeft hij/zij geleerd zelf naar de kant toe te komen en uit het bassin te klimmen. Of het kind draait op de rug en schreeuwt om hulp (afhankelijk van de situatie).

Een aantal voorbeelden in video-vorm:
 • Een dreumes die in het water valt, om kan draaien naar de rug en schreeuwt om hulp
 • Een jong kind dat zichzelf om draait na een stukje voortbewegen door het water
 • De 3-jarige William die naar de bodem zwemt om een item van de bodem te duiken

Speerpunten van de training
De training voor zwemonderwijzers richt zich op de verschillende overlevingstechnieken die je als zwemonderwijzer aan de kinderen kunt bieden. Ook de manier waarop 2- tot 4-jarigen leren komt aan bod. Hoe kun je hier als zwemonderwijzer op aansluiten in de lessen voor 'Overlevingszwemmen'? Hoe verzorg je de communicatie naar ouders? Hoe organiseer je deze lessen in 'Overlevingszwemmen'?

Rendement
De aanbiedingsvorm van deze training zorgt voor een optimaal rendement op deze investering. Peter Verberne en Anja van Raam zijn twee zeer ervaren docenten op het gebied van 'Overlevingszwemmen'. Zij begeleiden de deelnemers voor een lange periode. Er wordt aangesloten op de al bij jou al aanwezige kennis en het grootste deel van de training vindt plaats door begeleiding op jouw eigen locatie als je aan het werk bent (training on the job). Op die manier worden de mogelijkheden van de eigen locatie optimaal benut, heb je als deelnemer geen reistijd en kan er gelijk gestart worden met de nieuwe doelgroep in het zwembad.

Ondersteuning en trainingsvorm
Er is één trainingsdag (4 uur). Je krijgt dan alle handvaten om 'Overlevingszwemmen voor jonge kinderen' aan te bieden in de eigen accommodatie. Overlevingstechnieken en ins & outs over dreumesen komen aan bod. Ook op vragen als 'Hoe informeer ik de ouders van het kind?' en 'Hoe krijg ik deze doelgroep naar mijn accommodatie?' krijg je antwoord. Na deze trainingsdag ga je in het eigen zwembad direct aan de slag met een groep 2- tot 4-jarigen.

Na de eerste trainingsdag volgen 3 bijeenkomsten van 2,5 uur op de eigen locatie. Deze bijeenkomsten bestaan uit:
 • Een gesprek over jouw ervaringen in de afgelopen periode
 • Het bijwonen van de les door de trainer
 • Bespreken van de observaties van de trainer tijdens de les
 • Doelen formuleren voor de komende periode

Afronding
Na een voldoende beoordeling van de gehele training ontvang je het branchecertificaat.

Kosten
De kosten bedragen € 2.000,- per organisatie (met 2 tot maximaal 4 personen).
€ 2000,- euro lijkt een groot bedrag, maar je kunt er meerdere personen voor opleiden en de trainers komen 3 maal naar jouw locatie.

Beschikbaar
De training staat nog niet gepland. Geïnteresseerd? Je kunt je aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

Deze training kan ook incompany worden verzorgd.

Deze training is erkend door: