• Beroepsopleiding
  • Zwemonderwijs
  • Aquafitness
  • Hygiëne & veiligheid
  • Events

NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Sessie BREZ 2.0

Wat is goed? Wat is onvoldoende? Binnen een team is uniformiteit een sleutelwoord, waarbij persoonlijke visies niet leiden tot verschil in eindresultaat. In de praktijk blijkt dat bij het diplomazwemmen niet altijd dezelfde normering wordt toegepast. Hoe kom je tot een eerlijke uitslag van het examen? De wijze van beoordelen staat beschreven in de BREZ (Bepalingen en Richtlijnen Examenprogramma’s Zwemdiploma’s), aangevuld met een checklist. Tijdens deze sessie komt de minimale uitvoeringswijze per eindterm aan bod door middel van een vakinhoudelijke discussie.
Doel
Na afloop van de sessie heb je meer inzicht in de keuzes die gemaakt zijn m.b.t. de eindtermen van het Zwem-ABC, wat de kwaliteit van het lesaanbod en diplomazwemmen ten goede komt. Het is een opener voor discussies binnen teams met als doel goed en eenduidig te beoordelen.

Inhoud en onderwerpen
Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, zijn onder andere:
  • Het vaststellen van heldere normen binnen het Zwem-ABC
  • Achtergrond en bedoeling van de normen
  • Het toepassen van de normen in de praktijk
  • Eenduidigheid en afstemming binnen en tussen teams.

Duur
2 uur.

Afronding
Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Kosten
De kosten bedragen € 295,- voor de complete sessie (voor maximaal 20 personen).

Beschikbaar
Deze sessie wordt op aanvraag incompany verzorgd.

Deze sessie is erkend door: